Wageningse basisscholen hanteren uniforme aanmeldprocedure

4 maanden geleden gepubliceerd

In Wageningen hebben alle basisscholen overeenstemming bereikt over een uniforme aanmeld- en inschrijfprocedure. Dit moet het voor ouders duidelijker maken wanneer en hoe zij hun kind kunnen inschrijven voor de basisschool. De nieuwe regels houden in dat ouders hun kind mogen aanmelden vanaf de dag dat het kind 3 jaar oud wordt, maar niet eerder.

Samenwerking tussen scholen en gemeente

De gemeente Wageningen en de basisscholen hebben nauw samengewerkt om tot deze afspraken te komen. Zodra een kind 2,5 jaar oud wordt, krijgen de ouders van de gemeente een brief met informatie over de aanmeldprocedure. Wageningse wethouder Anne Janssen is tevreden met de nieuwe afspraken: “Ik ben blij met deze samenwerking en afspraken. Alle ouders hebben evenveel kans dat hun kind een plaats krijgt op de school van hun keuze”.

Procedure na aanmelding

Na aanmelding van een kind zijn er twee mogelijke scenario’s. Als er geen plek meer is op de gekozen school, moeten ouders hun kind op een andere school aanmelden. Is er wel plek, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek om kennis te maken en om de onderwijsbehoeften van hun kind te bespreken. Kinderen die al broertjes of zusjes op een school hebben krijgen voorrang bij de toelating.

Reactie van de scholen

De directeuren van de basisscholen in Wageningen zijn blij met de nieuwe procedure. Nelly Heiboer, directeur van de Montessorischool, zegt: “Het is erg fijn dat de scholen deze afspraken hebben gemaakt en de gemeente alle ouders voortaan informeert over de aanmelding”.