College van Wageningen investeert in een sociaal, groen en duurzaam Wageningen

7 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen heeft de concept-programmabegroting 2024 en raming 2025-2027 vastgesteld. Ondanks onzekerheid over de toekomstige steun van het Rijk, blijft het college investeren in een sociaal, duurzaam en groen Wageningen.

Inzet voor maatschappelijke opgaven

Volgens wethouder financiën Guido van Vulpen zijn er dringende maatschappelijke kwesties die nu actie vereisen. Problemen zoals gebrek aan betaalbare woningen, groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg en toenemende bestaansonzekerheid onder inwoners vragen om oplossingen. Daarnaast zijn de gevolgen van klimaatverandering in de stad zichtbaar en voelbaar.

Ondanks de financiële onzekerheid, ziet de begroting van de gemeente er voor de komende jaren positief uit. Daarom plant het college om te investeren in het verbeteren van de levenskwaliteit van de stad en haar inwoners.

Zes nieuwe projecten

Het college vraagt budget om op korte termijn met zes projecten aan de slag te gaan. Deze projecten zijn onderdeel van de nieuwe Maatschappelijke Investerings Agenda. De projecten omvatten de nieuwbouw van de Sint Josefschool, het herstellen van de stadsgracht, het inrichten van het Vrijheidskwartier, betere parkeervoorzieningen voor fiets en auto, de vergroening van de stad en het stimuleren van initiatieven voor het Landschapsfonds.

Deze projecten zijn bedoeld om een verschil te maken voor alle inwoners, organisaties en ondernemers van Wageningen. Ze dragen bij aan de levenskwaliteit en het voorzieningenniveau in de stad, zowel nu als in de toekomst.

Behandeling van de programmabegroting

De gemeenteraad zal de programmabegroting behandelen op dinsdag 10 oktober, 31 oktober en 13 november. De concept-programmabegroting 2024-2028 en bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente Wageningen.